Danh sách thi IOE cấp Quốc gia 2016-2017 (Lớp 5, 9, 11 - TP Hà Nội)

Tính đến chiều 20/3/2017, Ban Tổ chức cấp toàn quốc nhận được đăng ký và danh sách học sinh dự thi IOE vòng toàn quốc của 51 tỉnh thành.

Các phụ huynh học sinh xem danh sách, nếu phát hiện có thông tin chưa chính xác, đề nghị phản ánh với Sở GD-ĐT và Sở GD-ĐT đề nghị thì Tiểu ban Công nghệ mới sửa lại. Các phụ huynh không nên phản ánh trực tiếp với Ban Tổ chức cấp toàn quốc vì chưa đủ căn cứ để chỉnh sửa.Điều kiện thi được vòng toàn quốc

1) Vượt qua vòng tự luyện thứ 30

2) Sử dụng tài khoản với ID có trong danh sách mà Sở GD-ĐT gửi Ban Tổ chức cấp toàn quốc và được công bố trên trang IOE tại địa chỉ mở mục 2). Nếu bị mất tài khoản đăng ký mà muốn thi bởi tài khoản khác thì Sở GD-ĐT phải báo cáo về Ban Tổ chức cấp toàn quốc.

Vòng thi cấp toàn quốc, hệ thống chỉ chấp nhận các tài khoản với số ID đã đăng ký mới vào thi được.