Thông báo thời gian, địa điểm thi giải toán Violympic cấp Quốc gia 2016-2017

Nguyễn Khắc Hải Long - Học sinh xuất sắc trường tiểu học Đông Thái 
từng dành HCV Violympic cấp Quốc gia

Căn cứ Điều lệ tổ chức thi giải toán qua Internet theo Quyết định số 4891/QĐ-BGDĐT ngày 23/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký số lượng học sinh tham gia đội tuyển Hà Nội dự thi giải toán qua Internet cấp Quốc gia;

Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo:Sản phẩm tốt nhất dành cho mắt