Video hướng dẫn đăng kí tuyển sinh trực tuyến năm học 2017-2018

1. Giới thiệu tuyển sinh đầu cấp
2. Đăng kí tuyển sinh mầm non


3. Đăng kí tuyển sinh tiểu học (lớp 1)


4. Đăng kí tuyển sinh THCS (lớp 6)


5. Tra cứu kết quả tuyển sinh


6. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ tuyển sinh trực tuyến


7. Góp ý tuyển sinh đầu cấp


8. Tra cứu trường đăng kí tuyển sinh


=========================