Dừng mô hình giáo dục VNEN ở Hà Tĩnh

Kể từ năm học 2017-2018, Hà Tĩnh đã quyết định dừng triển khai mô hình trường học mới VNEN tại bậc THCS. Đồng thời, không triển khai thêm các lớp học VNEN ở cấp tiểu học.


Quyết định được đưa ra sau khi các địa phương trên địa bàn tỉnh đã rà soát, lấy ý kiến giáo viên, phụ huynh về việc nên hay không nên tiếp tục mô hình trường học mới VNEN này.

Mô hình trường học mới VNEN với quan điểm xuyên suốt là ưu tiên giáo dục kỹ năng, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của học sinh trong lĩnh hội kiến thức.... Chính vì vậy đã có nhiều hình thức mới được áp dụng như: lớp học được tổ chức theo nhóm, học sinh ngồi xếp tròn tự học, giáo viên chỉ là người hướng dẫn, thước đo đánh giá học sinh là những lời nhận xét… Thế nhưng trong quá trình triển khai, sự đổi mới này đã bộc lộ khá nhiều mâu thuẫn và vấp phải phản ứng theo những cách khác nhau của cả giáo viên lẫn phụ huynh học sinh

Trước những ý kiến trái chiều, một Hội đồng đánh giá mô hình trường học mới VNEN đã được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định thành lập. Hội đồng đã dự giờ 52 tiết học, khảo sát 1616 em học sinh, 592 phụ huynh, 525 giáo viên ở các trường áp dụng VNEN... Cùng với đó đã khảo sát nhiều học sinh, phụ huynh, giáo viên, cán bộ quản lý tại các trường không áp dụng VNEN.... Nhận xét chung là mô hình đã bộc lộ nhiều hạn chế, trong đó nổi rõ nhất là áp dụng máy móc, rập khuôn dẫn tới câu chuyện hình thức, đối phó hơn là dạy học thực chất.

Hơn nữa, cách đánh giá của mô hình trường học mới VNEN là dựa trên những lời nhận xét, thế nhưng thước đo của thi cử, của tuyển sinh và thậm chí đầu vào của hệ thống trường điểm lại vẫn hoàn toàn dựa trên những con số.