• GIÁO DỤC
  Là Yêu Thương!

  Hãy dạy trẻ biết yêu Tổ quốc, thương đồng bào, yêu lao động, biết vệ sinh, giữ kỷ luật, học văn hóa. Đồng thời phải giữ toàn vẹn tính vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, trẻ trung, chớ làm cho chúng trở nên già cả.

  Hồ Chí Minh
 • Ước mơ..
  Trẻ em luôn mơ ước

  Tuổi thơ có lẽ là khoảng thời gian mà con người chỉ cần sống cho chính mình, làm những gì mình muốn.

  Gallery

Truyền thống

Chúng tôi có truyền thống và được kế thừa những giá trị văn hoá tốt đẹp từ những lớp nhà giáo đầu tiên.

Tương lai

Chúng tôi đang có một tương lai tốt đẹp và vẫn hàng ngày cùng nhau xây dựng và phát triển những giá trị tốt đẹp cho ngày mai.

Niềm tin

Niềm tin là thứ đã, đang và sẽ mãi mãi tồn tại trong trái tim trẻ vì đối với chúng tôi tất cả đều bắt đầu từ niềm tin.