Tổng hợp bài Cảm xúc tháng 5 | Top 20

20 Bài đạt giải trong cuộc thi viết online Cảm xúc tháng 5 Với hơn 100 bài được lựa chọn vào vòng bình chọn của cuộc thi viết online Cảm xúc tháng 5. Sau 03 ngày bình chon sôi nổi BTC đã chọn ra 20 bài viết có lượng người yêu thích cao nhất. Tuy …