03 Công Khai cuối Học kì I năm học 2020 – 2021

03 Công Khai đầu năm học 2020 – 2021

Kế Hoạch Tuyển Sinh Vào Trường Tiểu Học Năm Học 2020 – 2021

⇒ Chi Tiết Kế Hoạch Tuyển Sinh Vào Các Trường Mầm Non, Tiểu Học, THCS Năm Học 2020 – 2021 Ở File Đính Kèm

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 chương trình song bằng và Mẫu Danh sách ĐKDT

Công văn đến | Học kỳ II năm học 2019-2020

CÔNG VĂN ĐẾN | HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 Công văn về việc tuyển sinh vào lớp 6 chương trình thí điểm đào tạo song bằng và lớp 6 Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam năm học 2020-2021  

QUYẾT ĐỊNH Về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 sử dụng giảng dạy trong Trường Tiểu học Đông Thái Năm học 2020 – 2021

03 Công Khai năm học 2019 – 2020

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 (năm 2020) có chủ đề: Write a message to an adult about the world we live in

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và Kế hoạch liên ngành số 4366/BTTTT-HTQT ngày 06/12/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội và Bưu điện thành phố Hà Nội về triển khai tổ chức Cuộc thi Viết thư …