Cuộc thi “Em đến trường an toàn” do Ủy ban ATGT Quốc gia phát động được tổ chức tại trường tiểu học Đông Thái ngày 18/1/2018 là hoạt động thiết thực nhằm triển khai nội dung thực hiện nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Công điện số 1882/CĐ- TTg ngày 08/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018, với chủ đề” An toàn giao thông cho trẻ em.”