Logo ngang chính thức Trường tiểu học Đông Thái
Lời ngỏ
Mục tiêu & Tầm nhìn
Nguyên lãnh đạo
Đội ngũ giáo viên
Học sinh tiêu biểu
Cơ sở vật chất
Phản hồi

Lời ngỏ

Lời ngỏ - Tiểu học Đông Thái

Logo ngang chính thức Trường tiểu học Đông Thái Suốt chiều dài của lịch sử hình thành, trường tiểu học Đông Thái luôn tự hào là môi trường xanh ươm nên những cây đời tươi tốt và chắc khỏe. Có biết bao những công dân tốt đã lớn lên và phát triển từ nơi này..với mục tiêu gần là tiếp tục giữ vững những thành tích đã đạt được, tiến từng bước chắc chắn để trở thành địa chỉ uy tín hàng đầu của phụ huynh và học sinh, là một môi trường sư phạm kiểu mẫu để đồng nghiệp và bạn bè học tập

        Đối với Nhà trường, giáo viên là lực lượng chủ đạo trong công tác giáo dục học sinh có nghĩa giáo viên không chỉ là người truyền đạt thông tin mà còn là người tổ chức, hướng dẫn, điều khiển, điều chỉnh quá trình nhận thức và quá trình hình thành nhân cách của học sinh. Trong xã hội hiện đại, thông qua chức năng dạy học và giáo dục, đội ngũ giáo viên có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn đánh giá cao vai trò của đội ngũ giáo viên trong xã hội mới, coi họ là lớp người vẻ vang của đất nước, vì nếu “ không có thầy giáo thì không có giáo dục”. Từ đó Người cũng chỉ rõ: vấn đề then chốt, quyết định chất lượng giáo dục là phải xây dựng được một đội ngũ đông đảo những người làm công tác giáo dục yêu nghề, yêu trường, hết lòng thương yêu, chăm sóc, giáo dục học sinh..

 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

 

 

Suốt chiều dài của lịch sử hình thành, trường tiểu học Đông Thái luôn tự hào là môi trường xanh ươm nên những cây đời tươi tốt và chắc khỏe. Có biết bao những công dân tốt đã lớn lên và phát triển từ nơi này..với mục tiêu gần là tiếp tục giữ vững những thành tích đã đạt được, tiến từng bước chắc chắn để trở thành địa chỉ uy tín hàng đầu của phụ huynh và học sinh, là một môi trường sư phạm kiểu mẫu để đồng nghiệp và bạn bè học tập

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng đến giáo dục toàn diện, với sự cân bằng cả về giáo dục đức lẫn tài và mối quan hệ giữa hai mặt đó trong sự hoàn thiện nhân cách của con người mới. Thấm nhuần tư tưởng của Người tập thể CBGV trường tiểu học Đông Thái đã và đang xây dựng, hoàn thiện các quy tắc ứng xử văn hóa chuẩn mực trong môi trường sư phạm

Giáo viên là người giáo dục và đào tạo học sinh - thế hệ tương lai của dân tộc, của đất nước. Đối với nhà trường, giáo viên là lực lượng chủ đạo trong công tác giáo dục học sinh có nghĩa giáo viên không chỉ là người truyền đạt thông tin mà còn là người tổ chức, hướng dẫn, điều khiển, điều chỉnh quá trình nhận thức và quá trình hình thành nhân cách của học sinh.

Form liên hệ trực tuyến