Phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47

Triển khai Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 Thực hiện công văn số 4174/SGD&ĐT-GDPT ngày 27/11/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47, phòng GD&ĐT đề nghị các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn quận triển khai cuộc thi viết thư …