Cô Lý Huyền Anh, phụ huynh học sinh Nguyễn Khải Hưng lớp 1A1 [Cảm xúc tháng 5]

Tháng 5 về đỏ rực màu hoa phượng Là mùa thi, mùa của sự chia ly Cô và trò cùng nhau ngồi ôn lại Kỷ niệm xưa buổi đầu tiên đến trường.

Cô giáo Phan Thiên Hương – Giáo viên chủ nhiệm Lớp 1A1 [Cảm xúc tháng 5]

Chào tháng 5, chào những vất vả, lo toan của nghề, chào mùa hoa rực đỏ, chào tháng gắn với thật nhiều kỷ niệm của bản thân..

Nhà Giáo Nguyễn Thị Thúy Minh – Cựu Học Sinh Lớp 5 [Cảm xúc tháng 5]

Chào tháng 5, chào những vất vả, lo toan của nghề, chào mùa hoa rực đỏ, chào tháng gắn với thật nhiều kỷ niệm của bản thân..