CHI BỘ ĐẢNG NGÀY ẤY – BÂY GIỜ

Cô giáo vũ Thị Loan Nguyên bí thư chi bộ – hiệu trưởng Trong suốt gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, sự lãnh đạo của Chi bộ Trường Tiểu học Đông Thái luôn là nhân tố quan trọng quyết định vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị …

LỜI GIỚI THIỆU

Trong cái se lạnh của những ngày đầu đông năm 2018, trường tiểu học Đông Thái sẽ có một cuốn kỷ yếu ra đời chào mừng sinh nhật tuổi Bốn mươi – Cái tuổi đang ở độ chín muồi, tuổi đẹp nhất! Đúng như tên gọi: “Tiểu học Đông Thái – Chặng …