Giáo viên trường tiểu học Đông Thái

Giáo viên trường tiểu học Đông Thái

Kế hoạch Tháng 8/2017

 • Hoàn thành công tác tuyển sinh, kiểm tra CSVC đầu năm.
 • Chuẩn bị các điểu kiện phục vụ khai giảng và thực hiện nhiệm vụ dạy học năm học mới.
 • Triển khai các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên.
 • Triển khai hướng dẫn nhiệm vụ năm học2017-2018

Kế hoạch tháng 9, tháng 10/2017

 •   Ổn định tổ chức, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học. Tổ chức tốt ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường” theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT.
 • Khai giảng năm học mới.
 • Tổ chức chuyên đề các môn học: Sinh hoạt tập thể và ATGT
 • Các tổ nộp báo cáo đầu năm học về trường (trước ngày 12 /9).
 • Trường tổ chức tự kiểm định chất lượng giáo dục.
 • Trường tự kiểm tra đánh giá PCGD.
 • Tổ chức hội giảng, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.
 • Tổ chức thi GVDG chuyên đề.
  • Tổ chức các hoạt động ngoại khóa giáo dục tập thể cho HS ở trường:
  •  Tổ chức hoạt động hưởng ứng “Tháng ATGT” trong các trường tiểu học; Tiếp tục thí điểm giảng dạy “An toàn giao thông cho HS Tiểu học”, tập huấn giáo dục môi trường.
  •  Nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động “Phòng chống tai nạn thương tích cho HS”; Chương trình Y tế học đường, tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, vệ sinh an toàn thực phẩm …
 • Tổ chức Hội nghị CBVC, Đại hội chi đội, Liên đội.
 • Hoàn thành các hồ sơ thu- chi trình Phòng GD&ĐT, tự kiểm tra công tác thu chi tài chính, các hoạt động của nhà trường.
 • Chuẩn bị đón Phòng GD&ĐT kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất các hoạt động của nhà trường.

Tháng 11, tháng 12/2017

 • Tiếp tục tổ chức chuyên đề các môn học.
 • Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp quận.
 • Phát động HS Thi Toán và Tiếng Anh trên internet cấp trường..(Nếu có)
 • Các tổ và cá nhân nộp đăng kí danh hiệu thi đua(Trước ngày HN CBVC)
 • Các tổ nộp báo cáo giữa Học kì 1 (trước ngày 12 /11) .
 • Tự kiểm tra công nhận PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 3.
 • Tổ chức các hoạt động giáo dục HS kỉ niệm các ngày lễ  20/11 ; 22/12
 • Đón Phòng GD&ĐT kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất các hoạt động của nhà trường.
 • Thanh tra chuyên môn GV.
 • Tổ chức thi GVDG chuyên đề.

=====================

Tháng 1, tháng 2/2018

 • Kiểm tra Học kì và Sơ kết Học kì 1.
 • Các tổ nộp báo cáo Học kì 1 (trước ngày 12/1) .
 • Hội nghị sơ kết học kì 1 và triển khai nhiệm vụ học kì II.
 • Tổ chức các hoạt động giáo dục HS trong nhà trường: Kỉ niệm ngày 3/2.v..v
 • Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp TP (kế hoạch cụ thể theo văn bản hướng dẫn của Sở).
 • Thi Toán và Tiếng Anh trên internet cấp quận.(Nếu có)
 • Thi Olympic Tiếng Anh cấp Quận..(Nếu có)
 • Đón Phòng GD&ĐT kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất các hoạt động của nhà trường, công tác quản lý của hiệu trưởng.

Tháng 3, tháng 4/2018

 • Thi Olympic Tiếng Anh cấp thành phố.(Nếu có)
 • Thi Toán và Tiếng Anh trên internet cấp Thành phố.(Nếu có)
 • Đón kiểm tra thư viện đạt chuẩn và thư viện tiên tiến, thư viện xuất sắc.
 • Kiểm tra khảo sát thi đua trường TTXS.
 • Đón Phòng GD&ĐT kiểm tra chuyên đề, kiêm tra đột xuất các hoạt động của nhà trường.
 • Tổ chức thi GVDG chuyên đề.

Tháng 5, tháng 6/2018

 • GV nộp SKKN và hồ sơ đề nghị xét thi đua và khen thưởng cao.
 • Chỉ đạo ôn tập cho HS và kiểm tra cuối năm học.
 • Giải toán trên internet, tiếng Anh trên internet cấp Quốc gia.(Nếu có)
 • Đón đoàn kiểm tra khảo sát thi đua trường TTXS của Sở.
 • Tổng kết năm học 2017-2018 .
 • Các tổ nộp báo cáo cuối năm học (trước 18/ 5).

=====================

Tháng 7/2018

 • Tổ chức hoạt động hè 2018.
 • Tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019.
 • Kiểm tra công tác tuyển sinh.

Ngoài các hoạt động và công tác trên, nếu có công tác đột xuất của cấp học, của Phòng nhà trường sẽ có thông báo cụ thể sau.

— BGH —