Giới thiệu sách tuần 7 – Danh nhân Việt Nam – Mạc Đĩnh Chi

Hôm nay, trong giờ hoạt động tập thể đầu tuần tập thể 5A5, 5A6, 5A7 gửi đến thầy cô và các bạn chương trình giới thiệu sách về các danh nhân Việt Nam. Bằng hình thức sân khấu hóa ,các bạn đã dựng lại hình ảnh 1 tấm gương hiếu học Mạc Đĩnh Chi, 1 …