Tổng hợp bài Cảm xúc tháng 5 | Top 20

20 Bài đạt giải trong cuộc thi viết online Cảm xúc tháng 5 Với hơn 100 bài được lựa chọn vào vòng bình chọn của cuộc thi viết online Cảm xúc tháng 5. Sau 03 ngày bình chon sôi nổi BTC đã chọn ra 20 bài viết có lượng người yêu thích cao nhất. Tuy …

Cuộc thi Ý tưởng Trẻ thơ 2017

Năm 2017 đánh dấu chặng đường 10 năm Cuộc thi Ý tưởng Trẻ thơ được Công ty Honda Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhằm khơi dậy niềm đam mê sáng tạo và chắp cánh cho những ước mơ của các em học sinh tiểu học trên toàn …