Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 (năm 2020) có chủ đề: Write a message to an adult about the world we live in

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và Kế hoạch liên ngành số 4366/BTTTT-HTQT ngày 06/12/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội và Bưu điện thành phố Hà Nội về triển khai tổ chức Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU …

Phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47

Triển khai Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 Thực hiện công văn số 4174/SGD&ĐT-GDPT ngày 27/11/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47, phòng GD&ĐT đề nghị các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn quận triển khai cuộc thi viết thư …