Chương trình Đại hội Chi đội lớp 5A6

Hôm nay mình rất vui vì lớp mình tổ chức đại hội chi đội. Dưới sự hướng dẫn của cô chúng mình đã làm rất tốt công việc chuẩn bị .Đúng 8 giờ 15 phút đại hội bắt đầu. Trong gần 01 giờ ngồi dự mình được nghe bản báo cáo năm học cũ, phương …