Thông báo tuyển dụng công chức Hà Nội năm 2018

Xét tuyển hồ sơ, không qua thi tuyển công chức 2018

Thành ủy Hà Nội thông báo Tuyển dụng công chức 2018 theo hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố Hà Nội.

Căn cứ Kế hoạch số 67- KH/TU, ngày 2912/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố Hà nội và nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, địa phương, đơn vị, Ban Thường vụ Thành ủy thông báo nội dung tuyển dụng năm 2018 như sau:

1. Hình thức tuyển dụng: thực hiện thông qua hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển.

2. Đối tượng tuyển dụng:
– Những người đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên thuộc ngành, lĩnh vực cần tuyển, sau đó chuyển sang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước;
– Viên chức có đủ điều kiện chuyển thành công chức;
– Cán bộ, công chức cấp xã có đủ điều kiện chuyển thành công chức;
– Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có văn bản thỏa thuận của Ban tổ chức Thành ủy.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:
Có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, Công chức; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Ngoài ra, cần đảm bảo tiêu chuẩn cụ thể đối với từng đối tượng như sau:

a. Những người đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên thuộc ngành, lĩnh vực cần tuyển, sau đó chuyển sang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước: theo tiêu chuẩn chung, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

b. Viên chức thuộc một trong các trường hợp sau:
– Đã được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch trước ngày 1 tháng 7 năm 2003
– Có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (tính đến thời điểm 31/12/2017, không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng

c. Cán bộ, công chức cấp xã: có thời gian làm cán bộ, công chức cấp xã từ đủ 60 tháng trở lên tính đến thời điểm 31/12/2017 (trường hợp cán bộ, công chức cấp xã có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần thì được cộng dồn)

d. Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 5 năm trở lên phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, có văn bản thỏa thuận của Ban tổ chức Thành ủy và có đủ các điều kiện sau:
– Thời gian có bằng đại học đủ 60 tháng trở lên (tính từ khi cấp bằng đến thời điểm 31/12/2017)
– Đủ 60 tháng trở lên là lao động hợp đồng có văn bản thỏa thuận của Ban Tổ chức Thành ủy tại cơ quan, đơn vị nơi đăng ký dự tuyển (tính từ thời điểm có văn bản thỏa thuận của Ban Tổ chức Thành ủy đến thời điểm 31/12/2017) làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo sau đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn).

4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 biên chế thuộc 31 đơn vị, địa phương (xem chỉ tiêu tuyển dụng công chức 2018 của thành phố Hà Nội tại đây).

5. Đăng ký dự tuyển:
– Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng theo niêm yết của Thành ủy Hà Nội.
– Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng (theo danh mục và mẫu hồ sơ kèm theo Thông báo) tại địa điểm nhận hồ sơ của cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.
– Mức lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng)/01 thí sinh; lệ phí dự tuyển nộp cùng hồ sơ đăng ký dự tuyển.

6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
-Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng: trong giờ hành chính từ ngày 26/3/2018 đến 17h00 ngày 27/4/2018 (trừ thứ 7, chủ nhật và nghỉ lễ).
– Địa điểm nhận hồ sơ: tại trụ sở các ban Đảng Thành ủy; quận, huyện, thị ủy, các đảng ủy Khối; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội Thành phố nơi thí sinh đăng ký dự tuyển.

Ban Thường vụ Thành ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, niêm yết công khai thông báo theo quy định.

DANH SÁCH CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC 

(Kèm theo Thông báo số 1213-TB/TU, ngày 21/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy)

XEM TẠI ĐÂY

DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức (Download mẫu ở đây)
2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
3. Bản sao giấy khai sinh, hộ khẩu thường trú (có công chứng)
4. Bản sao (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển
5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
6. Bản sao (có công chứng), giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực
7. Bản sao (có công chứng) Quyết định kết nạp đảng viên nếu có
8. 03 ảnh màu 4cmx6cm (thời gian chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển: ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh vào mặt sau ảnh)
9. 03 phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên địa chỉ và điện thoại của người dự tuyển
10. Phiếu lý lịch tư pháp (trong thời hạn 60 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển) do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp
11. Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu số 2c ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 6 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (sau đây viết tắt là mẫu số 2c), có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ djw tuyển đối với trường hợp tiếp nhận quy didnhj tại điểm b khoản 1 điều 10 Thông tư 13/2010/TT-BNV;
12. Bản tự nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhanạ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác đối với trường hợp tiếp nhận quy định tại điểm b khoản 1 điều 10 Thông tư 13/2010/TT-BNV
13. Bản sao (có công chứng) Quyết định tuyển dụng của cấp có thẩm quyền (nếu có)
14. Bản sao (có công chứng) văn bản thỏa thuận của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội (nếu có)

Bình luận / phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.