Thông báo 29/02/2020 về dịch Covid-19

Thông báo 22/02/2020 về dịch Covid-19

Thông báo phòng chống dịch covid-19

Thông báo 15/02/2020 về dịch Covid-19

Thông báo 09/02/2020 về dịch Covid-19

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 (năm 2020) có chủ đề: Write a message to an adult about the world we live in

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và Kế hoạch liên ngành số 4366/BTTTT-HTQT ngày 06/12/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội và Bưu điện thành phố Hà Nội về triển khai tổ chức Cuộc thi Viết thư …