Lễ phát động tháng an toàn giao thông và ký cam kết phòng chống các tệ nạn xã hội

Nhằm nâng cao nhận thức về việc chấp hành quy định khi tham gia giao thông cho trẻ em, vào thứ 2 ngày 17 tháng 9 tại trường tiểu học Đông Thái đã tổ chức lễ phát động và ký cam kết tháng “ An toàn giao thông – Phòng chống tai nan thương tích” dành …

Hướng dẫn sử dụng các chức năng “Sổ liên lạc điện tử” dành cho Ban Giám hiệu và giáo viên

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội; Căn cứ vào Kế hoạch số 2507/KH-SGDĐT ngày 19/6/2018 về việc triển khai các phần mềm chuyên ngành …

Hướng dẫn sử dụng các chức năng “Sổ liên lạc điện tử” đến Cha mẹ học sinh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội; Căn cứ vào Kế hoạch số 2507/KH-SGDĐT ngày 19/6/2018 về việc triển khai các phần mềm chuyên ngành …

Quyết định 4019/QĐ-UBND Hà Nội Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện dinh dưỡng

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỮA HỌC ĐƯỜNG CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG GÓP PHẦN NÂNG CAO TẦM VỚI TRẺ EM MẪU GIÁO VÀ HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, GIAI ĐOẠN (2018- 2020)PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỮA HỌC ĐƯỜNG CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG …

Facebook hỗ trợ tổ chức chương trình giáo dục về an toàn trên Internet tại trường học cho học sinh, giáo viên và cán bộ

Bắt nạt là gì? Hành vi bắt nạt có thể diễn ra ở bất kỳ đâu và với nhiều hình thức khác nhau – từ phát tán tin đồn, đăng ảnh không phù hợp đến đe dọa ai đó. Facebook cung cấp cho bạn thông tin để bạn trợ giúp các học sinh có liên …