Thông báo tuyển sinh năm học 2018-2019

Trường tiểu học Đông Thái thông báo tuyển sinh và hướng dẫn đăng ký tuyển sinh (Đăng ký trực tuyến và đăng ký trực tiếp) cho phụ huynh có con vào lớp 1 năm học 2018-2019. Đề nghị quý phụ huynh đọc kỹ tài liệu hướng dẫn bên dưới, mọi thông tin cần giải đáp …